Εξωτερικός χώρος “Τα πιθάρια του Διόσκουρου” χωρητικότητας 600 ατόμων

 

Εσωτερικός χώρος “Τα πιθάρια του Διόσκουρου” χωρητικότητας 600 ατόμων (550 άτομα με στρογγυλά τραπέζια)

 

Εξωτερικός χώρος “Το πλοίο της αγάπης” χωρητικότητας 330 ατόμων

 

Εσωτερικός χώρος  “Το πλοίο της αγάπης” χωρητικότητας 330 ατόμων (250 άτομα με στρογγυλά τραπέζια)